Kiedy skorzystać z usług betoniarni?

Większość inwestorów przy budowie domu chociaż raz zamawiało w betoniarni mieszankę betonową do wykonania ław fundamentowych, stropu płytowego czy gęstożebrowego lub podłogi na gruncie. W zamówieniu zazwyczaj była podawana ilość oraz wytrzymałość betonu, którą można było odczytać z projektu budowlanego lub którą podał wykonawca robót. Jeżeli zamawiający nie podał wytrzymałości betonu to i tak wszyscy wiedzieli, że chodzi o „B20”. Nawet jeżeli projektant wskazał inną wytrzymałość betonu to i tak wykonawca wiedział, że trzeba zastosować „B20”, bo zawsze stosował „B20” i tak stosują też Niemcy. Przecież pracował w Niemczech 10 lat i wie najlepiej – to tyle dygresji.

Po uzgodnieniu specyfikacji betonu i warunków dostawy, na budowę przyjeżdżał betonowóz potocznie nazywany „gruszką”. Wykonawca w tym czasie mógł rozpocząć kolejny etap robót. Tylko skąd inwestor może być pewny, że zamówiony beton spełni założone wymagania np. wytrzymałościowe. Otóż jego brak ufności powinien rozwiać tzw. dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje:

– nazwa wytwórni betonu towarowego.

– numer dowodu dostawy,

– godzina pierwszego kontaktu cementu z wodą,

– numer rejestracyjny pojazdu,

– nabywca,

– nazwa i lokalizacja miejsca dostawy,

– szczegóły lub powołania specyfikacji,

– ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych,

– deklaracja zgodności z PN-EN 206-1,

– nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy),

– godzina dostawy betonu na miejsce,

– godzina rozpoczęcia rozładunku,

– godzina zakończenia rozładunku,

Dodatkowo dowód dostawy powinien zawierać następujące dane:

– dla betonu recepturowego:

– szczegóły dotyczące składu,

– współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość,

– maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa,

– dla betonu projektowanego:

– klasę wytrzymałości,

– klasy ekspozycji,

– klasę zawartości chlorków,

– klasę konsystencji lub jego założoną wartość,

– wartości graniczne składu betonu,

– rodzaj i klasę wytrzymałości cementu,

– typ domieszki i typ dodatku,

– właściwości specjalne,

– maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa,

– klasę gęstości lub założoną gęstość.

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje które mają być podane, powinny spełniać wymagania odpowiedniej normy.

Przy każdej dostawie mieszanki betonowej na budowę inwestor musi zażądać od producenta dowodu dostawy, który powinien być dostarczony przez kierowcę „gruszeczki”!!!.

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób.

_ga,_gat,_gid