Rozbudowa i przebudowa istniejącego terminalu gazu płynnego „ALEKSANDRA”

Rozbudowa i przebudowa istniejącego terminalu gazu płynnego „ALEKSANDRA” w miejscowości Małaszewicze Małe

Przedmiot zamówienia:

 • Pomosty toru szerokiego dla 9 stanowisk-   roboty konstrukcyjne – budowlane
 • Wykonanie i montaż wsporników instalacji zraszania – przy torze szerokim – roboty konstrukcyjne – budowlane
 • Wykonanie i montaż  wsporników instalacji zraszania przy torze europejskim – roboty konstrukcyjne – budowlane
 • Wykonanie i montaż wsporników instalacji zraszania przy stanowisku autocysterny – roboty konstrukcyjne- budowlane
 • Wykonanie stóp fundamentowych do montażu kontenera – roboty budowlane
 • Roboty elektryczne
 • Wykonanie i montaż podpór rurociągów gazowych – roboty konstrukcyjne- budowlane
 • Montaż rurociągów technologicznych instalacji gazowej – roboty instalacyjne
 • Montaż instalacji zraszania 9 stanowisk toru szerokiego – roboty instalacyjne
 • Instalacja zraszania 3 stanowisk toru europejskiego – roboty instalacyjne
 • Instalacja zraszania autocystern – stanowisk 2+1 – roboty instalacyjne
 • Instalacja zraszania dennic zbiornikowych – roboty instalacyjne
 • Siec przesyłowa i zasilająca instalacje zraszania – roboty instalacyjne

Termin przetargu: 23.01.2018r.
Data realizacji zamówienia: 29.06.2018r.
Strona internetowa, na której można zapoznać się szczegółowo z postepowaniem oraz złożyć ofertę: https://platforma.eb2b.com.pl
Nr postępowania:  1/12/2017

Uwaga: dokumentację można pobrać po wcześniejszym bezpłatnym zalogowaniu się na platformę.